Gebruiksvoorwaarden

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De firma VERMOP Salmon GmbH stelt de inhoud van deze website met grote zorgvuldigheid samen en zorgt ervoor dat ze regelmatig wordt vernieuwd. De gegevens dienen echter uitsluitend als vrijblijvende algemene informatie en vervangen geenszins een gedetailleerd individueel advies. Wijzigen blijven te allen tijde voorbehouden. Er kan daarom geen aansprakelijkheid worden aanvaard of garantie worden geboden voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie.

Linkdisclaimer

De firma VERMOP Salmon GmbH geeft geen garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op deze website. Indien wij verwijzen (links) naar websites van derden, dan aanvaardt de firma VERMOP Salmon GmbH geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gekoppelde websites. 

Auteursrecht

De inhoud en structuur van deze website zijn beschermd door het auteursrecht. Voor het reproduceren van informatie of gegevens en in het bijzonder voor het gebruik van teksten, foto’s en afbeeldingen, is de voorafgaande toestemming van de firma VERMOP Salmon GmbH vereist.

Vermop uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you candisable them in our Privacy Policy. By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.